Historie - Jak to všechno začalo?

2005

Vzniká Klub Karavana při OS Petrklíč help. Náplní jsou první primárně preventivní programy pořádané pro školy střední a základní. První žáci a studenti dochází do Čajovny „ V pohodě“ v Třinci kde pod odborným dohledem Marie – odborného lektora – mohou hovořit o svých problémech ve třídě. První programy mají ohlas jak u žáků a studentů, tak i u pedagogů. (Projekt pojďte si o TOM popovídat)

Akce:

Na jaře jsme pořádali první hudební Festival v pohodě.

2006

Historie

Klub Karavana navazuje na práci z roku 2005 a pokračuje v pořádání primárně preventivních programů pro ZŠ a SŠ. Klub se osamostatňuje a vzniká OS Karavana.

Akce:

Na jaře se konal druhý řočník Festivalu v pohodě, který jsme organizovali společně s Čajovnou V pohodě. (2005 a 2006 - 57 programů pro 1140 žáků a studentů ze 3 škol)

2007

Vzniká OS Karavana. Realizujeme prvním rokem projekt „Škola života hrou“, kde cyklicky navazujeme na zkušenosti z předchozích let v oblasti primární prevence. Začínáme spolupracovat se školami v Karviné, Vendryni a Oldřichovicích. Projekt byl obohacen o práci s netradičními hudebními nástroji – spoluprací s odborným lektorem Pavlem Nowakem. Programy byly realizovány v prostorách čajovny v Třinci a přímo na školách, v českém i polském jazyce.

Akce:

Festival v pohodě – 3 ročník
Prázdniny v 3nci
(25 programů pro 506 účastníků z 5 škol)

2008

Naše sdružení pokračovalo v práci na primárních programech pro ZŠ a SŠ a rozšířilo svou spolupráci s dalšími školami v Třinci i okolí. Zapojili jsme se do dalších akcí pořádaných v Třinci.

Akce:

Festival v pohodě - 4 ročník
Bambiriáda
Den pro rodinu
Prázdniny v 3nci
(73 programů pro 1203 účastníků z 11 škol)

Historie Historie Historie

 

PRÁCE V DALŠÍCH LETECH JE ZACHYCENA V JEDNOTLIVÝCH VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH.