Jak nás podpořit?

Jak nás podpořit

Pokud se vám naše programy líbily a našli jste v nich smysl, rádi a s vděkem uvítáme jakoukoliv podporu. Tou nejlepší podporou je vaše doporučení druhým třídám, školám, rodičům, dětem a mladým lidem. My sami jsme se už mnohokrát přesvědčili, že tahle pomoc je nejúčinnější.

Pomoc, podpora, vstřícnost jsou nezbytné pro práci našeho sdružení v oblasti neziskového sektoru. Práce občanského sdružení je velmi úzce spjata s donorstvím, sponzorstvím a za tyto formy spolupráce jsme firmám a dalším společnostem nesmírně vděčni.

V roce 2008 jsme díky této spolupráci mohli zrealizovat prožitkové programy cca pro 1200 mladých lidí v Třinci a okolí.

Nabídka možností podpory práce sdružení na projektech:

Jsme vděčni za jakoukoliv Vaši podporu, která je pro naše sdružení tak důležitá.

  • Formou věcného daru pro akce plánované v období prázdnin
  • Formou jednorázového finančního příspěvku na úhradu občerstvení - čaje pro žáky a studenty – účastníky terapií v roce 2008 (cca. 3000,-Kč)
  • Formou příspěvku na propagaci práce sdružení – náklady na papír určený na letáčky, náklady na propagační upomínkovou věc s Logem sdružení.
  • Formou daru – kancelářského papíru určeného pro práci sdružení na celoročním projektu.
  • Formou daru – jednorázová částka na tradiční vystoupení hudební kapely v rámci FESTIVALU V POHODĚ kde je práce sdružení prezentována a sdružení je jedním z organizátorů akce, v roce 2008 již IV. ročník.
  • Jakýkoliv dobrovolný finanční příspěvek na realizaci výše uvedeného projektu.

Předem za jakoukoliv formu Vaší podpory děkujeme :)