Náš tým

Jitka Dudysová

Ing.Jitka Dudysová
Stručné profesní curriculum vitae

Univerzitní vzdělání:

 • VŠB Ostrava ekonomická fakulta (státnice v roce 1987)

Ostatní vzdělání:

 • semináře a kurzy v oblasti sebepoznání a psychologie (pod vedením PhDr. MUDr. Miroslava Krejčíře)
 • ucelený 4 letý systematický výcvik v psychoterapeuticiém přístupu Modelu růstu Virginie Satirové MOVISA III, který je uplatňován formou individuální, párové, rodinné a skupinové terapie 
 • terapie hrou s Madeleine De Little, B. Ed., M.Sc.   Kanada
 • seminář "Proces psychoterapie krok za krokem u Dr. John Banmen, R.Psych., RMFT   Kanada
 • semináře v oblasti náhradního rodičovství
 • kurz osobního rozvoje příběhy flamenka
 • využití arteterapeutických technik v práci s traumatem
 • růstová komunita: Já a můj kalejdoskop a moje rodina - lektor Walter Zahnd A.C.S.W. z Kalifornie, USA
 • využití expresivních terapií v sociální práci (dramaterapie, arteterapie, taneční terapie)
 • prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých - lektoři Stephen B.Buckbee, M.A.ED a Michael F. Dupont, M.A. z Michigan, USA
 • trauma a jeho léčba - důležité souvislosti pro poradce a terapeuty, práce s traumatizovaným klientem a využití sebe v procesu terapie - lektorky PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naděžda Feketová
 • využití expresivních terapií v práci s klienty na téma "Propojování"

Praxe:

 • 3,5 let jako organizační pracovník a vedoucí personálního oddělení ve Slezské diakonii
 • 1 rok Asociace středoškolských klubů České republiky jako vedoucí klubu KARAVANA
 • 1 rok v OS Petrklíč-help jako vedoucí klubu KARAVANA
 • od srpna r.2006 předsedkyně Občanského sdružení KARAVANA
 • od r.2006 členka pracovní skupiny “Rodina s dětmi - ochrana a prevence“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Třince
 • 7 let praxe jako odborný lektor primární prevence na školách
 • 3 roky praxe jako rodinný terapeut, nyní soukromá praxe PORADNA JÁ I RODINA
 • pracovník v sociálních službách, průvodce pěstounských rodin, lektor, terapeut

Lektorská činnost

na ZŠ a SŠ od roku 2005 asistent lektora, odborný lektor :

 • Preventivní prožitkové programy pro třídy
 • Intervenční prožitkové programy
 • Adaptační programy
 • Tématické programy
vzdělávání pěstounů od roku 2013 u neziskové organizace Bunkr o.p.s.
 • besedy, semináře
/7 let organizační a vedoucí práce v jiných oblastech (kulturní,podnikatelské)/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Cieślarová

Mgr. Marie Cieślarová
Stručné profesní curriculum vitae

Univerzitní vzdělání:

 • 1994 – 2000 TF JU v Č. Budějovicích, obor „ Učitel náboženství a etiky“
 • Ukončeno státní závěrečnou zkouškou v červnu 2000
 • 2002 – 2003 Výcvik ve skupinové psychoterapii typu „ SUR“,
 • Ukončeno obhajobou závěrečné práce v roce 2004

Praxe:

Lektorská činnost na ZŠ a SŠ od roku 2003:

 • Preventivní prožitkové programy pro třídy
 • Intervenční prožitkové programy
 • Adaptační programy
 • Tématické programy ( Šikana, Xenofobie, Látkové závislosti, Domácí násilí)

Poradenská a terapeutická praxe:

 • od roku 2002 – poradenství pro oběti domácího násilí
 • od roku 2004 – individuální a rodinná terapie
 • od roku 2004 – terapeutické vedení skupin

Práce s dětmi v rámci volno časových aktivit od roku 1995:

 • Vychovatelka
 • Práce s dětmi na ulicia
 • Vedení a organizace táborůa
 • Práce s rodinami dětí a

Lektorská činnost se skupinami dospělých:

 • Vzdělávání dobrovolníků
 • Přednášky na katedře pedagogiky TFJU