Naše činnost

Hlavní činnost

Hlavní činnost

Naší hlavní činností sdružení je práce s dětmi a mládeží, zejména pak se zaměřením na práci s mladými lidmi ze slabších sociálních vrstev a rozvrácených rodin, pomoc potřebným při začleňování do společnosti, podpora komunitní práce pomáhajících organizací.

Vedlejší činnost

Vedlejší činností je organizování klubových akcí, pořádání besed a přednášek, víkendových pobytů, divadelních představení, koncertů atd.....

Vedlejší činnost