Již pošesté proběhl tradiční květnový Den pro rodinu. Dle pořadatelů, organizátorů i zúčastněných spoluobčanů se povedl. Plánování i organizace byly zaštítěny neziskovou organizací Bunkr, avšak velmi významně se spolupodíleli i pracovníci o. s. Karavana. (dále kono Kosmos, Knihovna, informační centrum Třinec...a další)

Tento den odstartovalo komando nadšenců, kteří v autobusech MHD rozdávalo připínací placky s přáním pěkného dne s rodinou. Pravdou je, že pracovníci MHD Třinec dostatečně nevylepili oznamy v podobě barevných plakátů v autobusech, oproti předchozímu ujednání. Organizátoři měli za cíl připomenout tento den oslav. Avšak cestující byli mile překvapeni a potěšení, což byl v posledku hlavní záměr akce.

V rodinách žijeme, avšak ozřejmit si pár informací, potkat se se zkušenostmi a znalostmi odborníků neuškodí žádnému z nás. I na to organizátoři mysleli, když pozvali na skvělou a opravdu velmi přínostnou a zajímavou přednášku paní Dr. Jiřinu Prekopovou ve foaye KD Trisia. Prostředí bylo přívětivé, posluchačky, které se velmi aktivně účastnily byly nadšené a neváhaly se dotazovat i přinášet své osobní zkušenosti a prožitky. A paní Prekopová...? Je třeba cokoli dodávat...? Opravdový lidský a laskavý zážitek. V každém případě, uslyšíte-li její jméno či snad zvíte, že zavítá se záměrem přednášet do vaší blízkosti, neváhejte... využijte jedinečné příležitosti dozvědět se velmi podstatné informace... převážně o vás samotných.

I nejmenší byli potěšeni loutkovým představením Těšínského divadla Bajka - "O Malence". Přišlo jej shlédnout 96 lidí, rodičů se svými dětmi.

Byli jsme a stále jsme potěšeni zájmem spoluobčanů. Nutno však dodat, že účast byla navzdory naším přáním, ale i snahám a konkrétním aktivitám, velmi skromná. Dokonce nespolupracovala ani média, i přes zřejmé oznamy. Reklamy je třeba, ale i zkušeností a proto nás malý počet zúčastněných lidí neodradí. Naopak! Je to pro nás výzva, abychom v těchto snahách a tendencích vytrvali a realizovali každoročně další akce na podporu rodiny a rodinného života ve městě.

Přidejte se přístí rok k nám, těšíme se na vás! Opět v květnu 2012 naviděnou...