PROJEKT V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH BYL UKONČEN V ROCE 2015.

Školy

Prožitkové programy pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.

Cíle programů:

Cíle programů

 • Primární prevence proti drogám a kriminalitě
 • Zkvalitnit komunikaci jedince ve vztahu k okolí (třídě, skupině) a docílit hlubšího poznání sebe sama
 • Vytvořit základ pro tvorbu kvalitních partnerských, manželských a rodičovských vztahů, prevence patologických jevů v rodině
 • Identifikace konfliktů a konfrontace se spolužáky, následné objasnění a vysvětlení situace, omluva a odpuštění mezi jedinci
 • Zlepšení atmosféry ve třídě
 • Usnadnění práce učitelům
 • Zvyšování odbornosti učitelů jejich přímou účastí na setkáních a následných konzultacích
 • Třídní učitelé se tak mohou dozvědět nové informace o jednotlivcích ve třídě

Výhody programů:

 • Flexibilita a kontinuita – plynulá návaznost na potřeby školy, třídy, skupiny
 • Přizpůsobivost – místu konání (přímo na školách, v čajovně), času (dle potřeb třídy)
 • Finance – možnost úhrady samotnou školou, žáky, spolufinancování peněžními dotacemi našeho sdružení
 • Profesionalita a odbornost týmu –výcvik SUR a MOVISA, letitá praxe a zkušenosti na desítkách škol Moravskoslezského kraje
 • Koheze kolektivu – podpora pocitu bezpečí mezi žáky, učitelem, odborným pracovníkem

Cíle programů Cíle programů

 

Kam dále?