Názory a doporučení

Učitelů

Názory

Učitelka

 • S programem jsem byla velmi spokojena; milý vstřícný přístup
 • Program má pozitivní dopad na třídu
 • Děti se více poznaly, pochopily určitá jednání spolužáků, projevovala se snaha o pomoc
 • Pokud jsou děti v čajovně, v jiném prostředí, jsou daleko více otevřenější
 • Na programu se mi velmi líbila pěkná motivace, hezké prostředí

Doporučení:

 • Doplnění programu – např. o kreslení toho, co právě děti prožily v programu
 • V programech pokračovat systematicky

Studentů a žáků

Názory:

 • Líbily se mi hry a bezprostřední přístup
 • Měl jsem možnost se omluvit kamarádům a poděkovat paní učitelce
 • Dobré pro utužení kolektivu, pro lepší vztahy ve třídě
 • Vyřešily se některé problémy ve třídě
 • Líbila se mi otevřenost a upřímnost
 • Líbila se mi hra s fixy
 • Líbilo se mi to, že se vyřešilo spoustu dalších věcí
 • Dozvěděl jsem se spoustu věcí, o kterých jsem neměl ani tušení

školáci

Doporučení:

 • Chci ten program opakovat, protože to bylo zábavné
 • Chtěla bych téma o přírodě a o zvířatech
 • Více času, všichni se nedostali na řadu
 • Probrat podrobněji vztahy
 • Chtěl bych program o chování doma

Zástupci škol

ZŠ:

…Naše škola spolupracuje s OS Karavana již třetím rokem. S prací a náplní jsme velmi spokojeni. Děti hovoří o svých problémech, každý má možnost vyjádřit se k sobě samému i k ostatním, rádi se zapojují do programů opakovaně. Plánujeme spolupráci i do budoucna..

ZŠ:

..Většina tříd vykazuje po absolvování těchto programů zlepšení vztahů mezi žáky, lepší komunikaci jak mezi žáky navzájem, tak i mezi učiteli a žáky….
.. Bylo by jistě dobré, kdyby se mohly do projektu OS Karavana zapojit i ostatní třinecké školy…

ZŠ:

..V průběhu roku se do školy zapojily všechny třídy naší školy z prvního i druhého stupně. Oceňujeme především možnost toho, že se programy realizují v příjemném prostředí třinecké čajovny V pohodě a také odborné znalosti lektorky Marie…

SŠ:

…Naše škola se zapojila do projektu „Škola života hrou“ v minulém roce. Ohlas studentů byl ve velké většině pozitivní, proto jsme se rozhodli ve spolupráci pokračovat. O zkušenosti z této spolupráce se škola podělí s ostatními středními školami ve městě…