Druhy programů

Adaptační programy

Adaptační programy

Programy jsou určeny k nastartování a upevnění zdravých sociálních vztahů v nových nebo silně obměněných třídních kolektivech.

Programy trvají 180 min tj. 4 vyučovací hodiny za přítomnosti třídního učitele. Je využita kombinace interaktivních a dynamických terapeutických technik směrů SUR a MOVISA. Třídní skupina pracuje převážně v komunitním kruhu. Je dodržena zóna bezpečí. Cena programu je 1500 Kč.

Preventivní prožitkové programy

Preventivní prožitkové programy

Programy mapují a řeší konflikty uvnitř třídní skupiny uvolňují tak atmosféru v kolektivu. Řešením konkrétních konfliktů a získáním nadhledu k danému problému dochází k zkvalitnění komunikace mezi jedincem a okolím a k primární prevenci v oblasti drog a kriminality.

Programy trvají 90 min tj. 2 vyučovací hodiny za přítomnosti třídního učitele. Je využita kombinace interaktivních a dynamických terapeutických technik směrů SUR a MOVISA. Třídní skupina pracuje převážně v komunitním kruhu. Je dodržena zóna bezpečí. Cena programu je 750 Kč.

Tématické programy

Tématické programy

Programy přinášejí více informací a vhledu k těmto obsahovým celkům: vztahy a komunikace, partnerství a rodičovství, drogy a kriminalita, sex, šikana, sebepoznání, závislosti, sektářství, atd...

Programy trvají 90 min tj. 2 vyučovací hodiny za přítomnosti třídního učitele. Při práci jsou využity techniky diskuse, hry, divadelní prvky, doplňování, symboly. Třídní skupina pracuje převážně v komunitním kruhu. Je dodržena zóna bezpečí. Cena programu je 750 Kč.

Intervenční programy

Intervenční programy

Programy obnovují zdravé sociální vztahy ve třídě, která je zasažena větším konfliktem nebo např. šikanou.

Programy trvají 90 min tj. 2 vyučovací hodiny za přítomnosti učitele. Doporučujeme 2 – 3 setkání v průběhu 2 měsíců. Konzultace s preventistou školy a třídním učitelem probíhá před i po programu.

Je využita kombinace interaktivních a dynamických terapeutických technik směrů SUR a MOVISA. Třídní skupina pracuje převážně v komunitním kruhu. Je dodržena zóna bezpečí. Cena programu je 750 Kč.

Propagační materiály