Pojďte si o tom popovídat

Pojďte si o TOM popovídat - 2005

To jsme ještě byli „Klub Karavana“ ve sdružení „Petrklíč help“ a začali jsme pracovat s dětmi a mladými lidmi v oblasti primární prevence. Źáci se poprvé začali účastnit našich programů v čajovně, kde si mohli popovídat o problémech a věcech, které je trápí v jejich třídě. Projekt probíhal pod záštitou Města Třince a finanční podpory sociálního odboru Města Třince, byl dotován EU programem „Mládež“.

Pojďte si o TOM popovídat – 2006

Tímto projektem jsme navázali na práci z roku 2005 a cyklicky oslovili větší část dětí a mládeže v Třinci. Projekt byl dotován finančním příspěvkem z rozpočtu Města Třince.