Škola života hrou I. (2007)

První projekt, který jsme realizovali pod hlavičkou OS Karavana, za podpory Města Třince a sponzorů. Cyklicky jsme oslovili cca 800 žáků a studentů škol v Třinci. V projektu šlo o realizaci programů primární prevence.

2007

Škola života hrou II (2008)

Navázali jsme na předešlé zkušenosti a práci.  Podařilo se nám rozšířit spolupráci s dalšími školami. Projekt byl dotován finančním příspěvkem z rozpočtu Města Třince, za podpory a pomoci sponzorů.

V rámci preventivních, intervenčních, adaptačních a tématických programů jsme oslovili cca 1 500 žáků a studentů z 10 škol z Třince a blízkého okolí.

2008

Škola života hrou III (2009)

Projekt probíhal za podpory grantu Sociálního odboru města Třince a dotace MPSV ČR Odbor rodina, finančního daru firmy Panta & Pyrotechnik s.r.o.
Navázaly jsme na práci a zkušenosti z minulých let a cyklicky pokračovaly v realizování primárně preventivních programů pro mladé lidi a děti v prostorách čajovny i přímo na školách. Mezi nejžádanější témata mladých lidí patří opět vztahy ve skupině, třídě. V tomto roce bylo realizováno cca 50 programů pro 800 mladých lidí.

 

Škola života hrou

IV, V, VI, VII, VIII (2010, 2011, 2012, 2013, 2014)

Pokračujeme v práci s dětmi a mladými lidmi, pořádáme prožitkové programy v rámci primární prevence pro žáky  škol v Třinci, ve Stříteži, Oldřichovicích, Vendryni, atd. V posledních letech jsme navázali velmi dobrou spolupráci s MŠ ZŠ SŠ v Třinci. V roce 2013 jsme realizovali pilotní programy v MŠ Slezská.

Projekt je podpořen finanční dotací Města Třince.