Zdravý styl

Od 1. září 2013 začínáme s realizací projektu „ZDRAVÝ STYL", Cílem tohoto projektu je propagace dalšího vzdělávání v oblasti péče o zdraví se zaměřením na zdravou výživu a zvýšení odborných vědomostí a praktických dovedností osob, které ovlivňují výživu lidí všech věkových kategorií.


Odborný garant a manager projektu Zdeňka Kolláriková www.zdenkakollarikova.cz

projekt

„ZNALOSTMI K POZITIVNÍM ZMĚNÁM - ROZVOJ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"
„ZDRAVÝ STYL"
Projekt „Zdravý styl" (CZ.1.07/3.2.07/01.0002)


Od 1.9. 2013 realizuje Občanské sdružení KARAVANA projekt „Znalostmi k pozitivním změnám - rozvoj nabídky dalšího vzdělávání" - „ZDRAVÝ STYL", (CZ.1.07/3.2.07/01.0002), který je zaměřen na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji v oblasti zdravé výživy. Specifickými cíli jsou pak vzdělávání osob, které mají v náplni práce ovlivňování struktury stravování dětí, mládeže, seniorů, rodiny a mohou je pozitivně ovlivnit, budou-li mít relevantní informace, zkušenosti i motivaci. Dále pak rozvoj inovativní nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti jednotlivců a vytváření a rozšíření vzdělávací nabídky v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje a které na trhu práce v této oblasti schází.


Nositelem projektu je Občanské sdružení KARAVANA, působící na Třinecku. Odborným garantem a manažerem tohoto projektu je p. Zdeňka Kolláriková, propagátorka bio potravin a zdravého vaření.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Doba trvání projektu je od 1.9.2013 do 30.11.2014.

Projekt vzdělávání „Zdravý styl" proběhne ve třech základních modulech: (můžete se přihlásit do toho z modulů, který je Vám profesně nejbližší)


V každém z modulu bude pilotně proškoleno 15 zájemců.

1. Edukace pracovníků sociálních služeb ve zdravé výživě proběhne v termínech:
- 28. 2. - 1. 3., 28. 3. - 29. 3., 25. 4. - 26. 4., 23. 5. 2014

- Celkový rozsah vyučovacích hodin: 48
- Výběr uchazečů proběhne během informační schůzky dne 10. 2. 2014 v 15.00 hod., která se uskuteční v malém      salónku společnosti VITALITY Slezsko, s.r.o. ve Vendryni
- Příjem přihlášek na e-mailu nejpozději do 31. ledna 2014: prihlaska.karavana@gmail.com


Vymezení tematických celků je následující:
- Racionální strava jako základ zdravého života, pitný režim
- Makronutrienty a mikronutrienty
- Prevence a omezení zdravotních komplikací, výživa a únava
- Specifika výživy podle věku
- Jak a co nakupovat, výběr potravin
- Vhodná úprava potravin teoreticky i prakticky

2. Edukace pracovníků zdravých výživ či bioprodejen proběhne v termínech:

- 14. 3. - 15. 3., 4. 4. - 5. 4., 16. 5. - 17. 5., 6. 6. - 7. 6. 2014
- Celkový rozsah vyučovacích hodin: 68
- Výběr uchazečů proběhne během informační schůzky dne 3. 3. 2014 v 15.00 hod., která se uskuteční v malém salónku společnosti VITALITY Slezsko, s.r.o. ve Vendryni
- Příjem přihlášek nejpozději do 20. února na e-mailu: prihlaska.karavana@gmail.com

Vymezení tematických celků je následující:

- Přehled o sortimentu prodejny zdravé výživy, méně známé potraviny
- Makronutrienty a mikronutrienty
- Co věděli naši předkové, a potvrdily výzkumy
- Výživové směry
- Stravování jako prevence a původce nemocí
- Základy výživového poradenství
- Specifika výživy podle věku
- Jídlo jako lék
- Úprava potravin prakticky
- Sportovní výživa
- Úprava potravin teoreticky
- Jak zvládat v životě změny

3. Edukace pracovníků ve stravování dětí a mládeže proběhne v termínech:

- 14. 6., 28. 6., 14. 7. - 16. 7., 4. 8. - 6. 8. 2014
- Celkový rozsah vyučovacích hodin:
- Výběr uchazečů proběhne během informační schůzky dne 2.6.2014 v 16.00 hod., která se uskuteční v malém salónku společnosti VITALITY Slezsko, s.r.o. ve Vendryni
- Příjem přihlášek nejpozději do 30. května 2014 na e-mailu: prihlaska.karavana@gmail.com

Vymezení tematických celků je následující:
- Specifika výživy dětí
- Stravování sportovce
- Skladba jídla
- Co je vhodné omezit
- Úprava potravin teoreticky
- Prevence obezity
- Jídlo jako lék
- Úprava potravin prakticky
- Trendy ve výživě
- Jak v životě zvládat změny

Dalším cílem projektu je, jako součást vzdělávacích programů, vytvořit metodické a didaktické materiály pro cílové skupiny, včetně kompletních skript, které obsáhnou veškerou probíranou tematiku v rámci vzdělávacích programů a usnadní účastníkům orientaci v problematice. Pro zajištění co největší efektivity je zvolen způsob výuky "všemi smysly", kdy účastníkům průběžně zajistíme poznávání surovin a ochutnávky jídel.


Veškeré aktivity jsou koncipovány tak, aby po jejich absolvování došlo ke zvýšení dovedností nebo klíčových kompetencí, které využije cílová skupina při uplatňování na trhu práce.


Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti zdravé výživy, přehled o nabídce surovin na trhu, bude schopen vybrat kvalitní potraviny, ochutná a zvládne jejich vhodnou úpravu. Bude umět dle základních pravidel vyhodnotit vhodnost či nevhodnost stravování konkrétního člověka, připravit přiměřený jídelníček pro sebe i pro potřeby různých klientů, respektive doporučit konkrétní potraviny. Absolventům bude vystaven certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Ve dnech 28.2. - 1.3. proběhla edukace pracovníků sociálních služeb ve zdravé výživě i s ochutnávkou.


RACIONÁLNÍ STRAVA JAKO ZÁKLAD ZDRAVÉHO ŽIVOTA, PITNÝ REŽIM

pátek 28.2.2014 13.00 - 18.30 hod

MAKRONUTRIENTY A MIKRONUTRIENTY

sobota 1.3.2014 - 9.00 hod. - 16.30 hod.

 

1. SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH