EDUKACE PRACOVNÍKŮ ZDRAVÝCH VÝŽIV ČI BIOPRODEJEN

Edukace pracovníků zdravých výživ či bioprodejen proběhne v termínech:

- 14. 3. - 15. 3., 4. 4. - 5. 4., 16. 5. - 17. 5., 6. 6. - 7. 6. 2014
- Celkový rozsah vyučovacích hodin: 68
- Výběr uchazečů proběhne během informační schůzky dne 3. 3. 2014 v 15.00 hod., která se uskuteční v malém salónku společnosti VITALITY Slezsko, s.r.o. ve Vendryni
- Příjem přihlášek nejpozději do 20. února na e-mailu: prihlaska.karavana@gmail.com

Vymezení tematických celků je následující:

- Přehled o sortimentu prodejny zdravé výživy, méně známé potraviny
- Makronutrienty a mikronutrienty
- Co věděli naši předkové, a potvrdily výzkumy
- Výživové směry
- Stravování jako prevence a původce nemocí
- Základy výživového poradenství
- Specifika výživy podle věku
- Jídlo jako lék
- Úprava potravin prakticky
- Sportovní výživa
- Úprava potravin teoreticky
- Jak zvládat v životě změny

1. SETKÁNÍ

První den:   14. 3.  pátek  9.00-17.30 

PŘEHLED O SORTIMENTU PRODEJNY ZDRAVÉ VÝŽIVY

SUPER POTRAVINY

 

Druhý den:  15. března  sobota 9.00-16.30

PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA

SACHARIDY

BÍLKOVINY

TUKY

VITAMÍNY A MINERÁLNÍ LÁTKY V POTRAVINÁCH

 

2. SETKÁNÍ

První den: 4. dubna 2014 pátek 9.00-17.30

ADITIVA

CO POTVRDILY VÝZKUMY

VÝŽIVOVÉ SMĚRY

 

Druhý den: 5. dubna 2014 sobota 9.00-16.30

STRAVOVÁNÍ JAKO PREVENCE A PŮVODCE NEMOCÍ

ZÁKLADY VÝŽIVOVÉHO PORADENSTVÍ

 

2. SETKÁNÍ foto

3. SETKÁNÍ

První den: 16. května 2014 pátek 9.00-17.30

SPECIFIKA VÝŽIVY PODLE VĚKU

 

Druhý den: 17. května 2014 sobota 9.00-16.30

JÍDLO JAKO LÉK

ZÁSADITÉ A KYSELÉ POTRAVINY

4. SETKÁNÍ

První den:  pátek  6. červena 2014  9.00-16.30

ÚPRAVA POTRAVIN PRAKTICKY

 

Druhý den: sobota  7. června 2014  9.00-17.30

SPORTOVNÍ VÝŽIVA

VHODNÁ ÚPRAVA POTRAVIN TEORETICKY

JAK ZVLÁDAT ZMĚNY VE SVÉM ŽIVOTĚ