ZÁVĚREČNÉ SLOVO EVALUÁTORA

POSLEDNÍ STŘÍPEK PROJEKTU

Poznatky předávané jednotlivými lektory v rámci jednotlivých přednášek pilotního vzdělávacího modulu měly obrovskou sílu a přesvědčivost. Pro účastnice/účastníka byly poznávané skutečnosti z oblasti zdravé výživy natolik ohromující a objevné, že se tím ověřil a potvrdil inovativní charakter projektu a vzdělávacího modulu. Inovativnost podpořily i nové formy a metody výuky - ochutnávky pokrmů připravených z širokého sortimentu produktů zdravé výživy byly pro účastníky rovněž objevné a motivující - tato příjemná zkušenost je pro jejich další změnu v životním stylu naprosto určující. Je téměř jisté, že každá absolventka se díky účasti v kurzu změní. Nelze to ani jinak. Změny se budou odehrávat postupně - u někoho rychleji, u někoho pomaleji, ale určitě nastanou. I malá změna může přivodit velkou změnu! Inspirace k malým i velkým změnám bylo opravdu hodně. Vše bylo ještě navíc umocněno praktickou zkušeností z ochutnávek chutných zdravých jídel a nápojů. Od změny myšlení, kterou projekt u účastníků navodil, už vede poměrně krátká cesta k přenesení do praxe.

K výstupům projektu ještě přikládáme jednu výstižnou ukázku zpětné vazby spokojené a vděčné absolventky projektu a vzdělávacího modulu určeného prodejcům zdravé výživy:

 

VĚRA Š. napsala:

 

Dne 21. září 2014 14:20 Seznam Email xxxxxxx@ seznam.cz napsal(a):

Srdečně Tě zdravím, Zdeni,

děkuji za pozvání na sraz účastníků projektu ZDRAVÝ STYL. Už teď vím, že nebudu moci přijet a omlouvám se z účasti. Začal školní rok a s ním také nové aktivity ve cvičení jógy, které už máme rozvrženy na mnoho týdnů dopředu. Dny začínají být krátké na vše, co bych ráda realizovala a čím bych ráda prospěla lidemJ. Pohled na biopotraviny se z mého pohledu a pohledu celé mé rodiny velmi změnil. Po zhlédnutí filmů na YouTube po doporučení z vašich seminářů, vše bylo jak lavina. Manžel se začal více zajímat o to, co jíme a naše dvě dcery také. Začátek změn tedy nastal u nás doma a tak to má být. Jen těžko bych přesvědčila zákazníky v obchůdku o něčem, co sama neuznávám. Zákazníky bych rozdělila na tři skupiny. Na ty, co si jsou vědomi jak cenné je zdraví a jejich tělo. Je to skupina, která kupuje potraviny bio a ještě navíc potraviny raw. Druhou skupinou jsou zákazníci, kteří si rádi koupí potraviny bio, ale většinou pokud jsou v akcích, které pravidelně nabízí velkoobchod Country Life. Těmto lidem, když za výhodnou cenu nabídnu produkt, koupí jej, jsou spokojeni a zpravidla se vrátí. Třetí skupinou jsou ti, kteří nechtějí slovo BIO vůbec slyšet, jsou zarputile proti. Tyto zákazníky nechávám být, nic jim nevysvětluji. Tito lidé prohlédnou také, ale až přijde jejich čas. Zákazníkům velmi pomáhá, když jim dám recept, nebo jim poradím, jak připravit chutný pokrm. Lidé potřebují inspiraci a individuální přístup, vzhledem k mnoha omezením, které se během jejich života projevilo. Někdy lidské probuzení přichází při příchodu nějaké pohromy, která jde ruku v ruce s nemocí. Pak tito lidé přicházejí do obchůdku a také do mých cvičení jógy a hledají pomoc. Neví jak dál, už si uvědomují, že je něco špatně, ale neví co. Začínají hledat cestu, jak z toho ven. Mění stravu, životní styl a přehodnocují celý svůj život. Je velmi dobrým počinem, jak Zdeničko pomáháš lidem v oblasti výživy. Vedeš lidi k používání základních potravin a k tomu, aby se vrátilo vaření do domácích kuchyní, aby děti ve školách měli dobré svačinky od maminek a dobré obědy vařené ve školních jídelnách. Sama jsem byla roky v provozu v restauraci a pak také v provozu školní jídelny. Ruku na srdce......vy co v těchto provozech vaříte, víte, že není všechno v pořádku. Nebojte se něco změnit, je to ve vašich rukách, mluvte, šiřte toto vědění. Nám všem záleží na budoucích generacích, na zdraví našich dětí, vnuků a záleží jen na nás, jaký postoj k tomuto tématu zaujmeme. Všichni zoufale potřebujeme ne kvantitu jídla, jen se zasytit, ale kvalitu, výživovou hodnotu jídla, které sníme a které nám dává energii, vitalitu a obranyschopnost našeho organizmu a zdraví, bez něhož pak nemáme vůbec nic. To co se děje s potravinami není normální, víme to, budeme jen lhostejně přihlížet ? nebo se pokusíme něco změnit? Pravda je jen jedna a nejdůležitější věcí v našem životě je, držet se pravdy za všech okolností. Na závěr bych ráda pochválila všechny, kteří o nás pečovali. Na semináři k nám v přednáškách přicházelo mnoho důležitých informací ohledně stravování, doslova přeplněný byl chutnými pokrmy, vždy něčím dobrým na smlsnutí od Zdeničky, která připravuje vše s velkou láskou a obětavostí a úsměvem.

Věra Š.

 

ZÁVĚR:

 

Potvrzení správnosti prvotní ideje začít s osvětou a ozdravením společnosti prostřednictvím smysluplného dalšího vzdělávání osob, které se profesně pohybují v blízkosti oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu, je nanejvýš potěšující a pro autory projektu je to zpětná vazba utvrzující je v tom, že se vydali správnou cestou. Jakkoliv se to dnes jeví jako běh na dlouhou trať, rozhodně stojí za to jít dál.

Zpracovala: Bc. Zuzana Sassiková 14. října 2014

 

PODĚKOVÁNÍ

Karavana děkuje všem účastníkům projektu za jejich nasazení, odhodlání a otevřenost přijímat nové a měnit věci ve svých životech.

Děkuje také všem lektorům a lidem, kteří přispěli k tomu, že tento projekt mohl být zrealizován.

Velké díky Zdence, která byla hlavou, hnací  energií tohoto projektu i Lence, která byla její spolehlivou pracovitou pravou rukou. Díky Šárčině píli a zodpovědnosti k účtům a "papírům", bez kterých by se tato věc neuskutečnila.

 

Za Karavanu ještě jednou všem "VELKÉ DÍK!"

Jitka :)